ПЕЕЊЕ

Пеењето е акт за производство на музички звуци со гласот, го проширува обичниот говор со употреба на тоналитет и ритам. Човекот што пее се вика пејач или вокалист. Пејачите изведуваат музика позната како песни, кои можат или да се отпеат а...

Дознај повеќе

ФЛЕЈТА

Флејта или флаута е дувачки музички инструмент. Во пошироката смисла на зборот, флејтата претставува цела серија на дувачки инструменти кои постоеле и постојат низ целиот свет. Музичарот што свири на флејта се вика флејтист. Звукот на флејтата...

Дознај повеќе

ТАПАНИ

Тапанот е најстариот музички инструмент, и неговиот основен дизајн останува непроменет со илјадници години. Тапаните не можат да се штимаат, и звукот кој го произведуваат се одликува според физичкиот дизајн на самиот инструмент. Сепак, тие се...

Дознај повеќе

ЕЛЕКТРИЧНА ГИТАРА

Електричната гитара е измислена во 1931 година и веднаш станува неопходна за џез–музичарите кои сакаат да го засилат звукот при нивните изведби како големи групи (т. н. биг бенд-изведби). За време на 50-тите и 60-тите години од минатиот век...

Дознај повеќе

ГИТАРА

Гитарата е музички инструмент со стапала, кој се користи во разновидни музички стилови и е, исто така, познат како соло класичен инструмент. Во популарната култура најчесто се смета како примарен инструмент...

Дознај повеќе

ВИОЛИНА

Виолината е најмалиот инструмент во семејството на гудачки (жичени) инструменти, каде што уште спаѓаат и виолата, виолончелото и контрабасот. Овој инструмент го сочинуваат кутија (резонатор), 4 жици и гудало (лак). Виолината е создадена во...

Дознај повеќе

ПИЈАНО

Пијано (неформално наречено и клавир) е музички инструмент со клавијатура која содржи 88 (52 бели и 36 црни) клавиши чие притискање произведува звуци. Зборот пијано е скратена форма од pianoforte, од италијанскиот збор за инструментот. Одделно...

Дознај повеќе