Наумовски

Пијано Форте за нас претставува: Почитување на детскиот избор за изучување на посакуваниот инструмент од најрана возраст, кога виолината од новогодишен “Дедо Мразовски подарок” прераснува во најверен другар; Експресно препознавање на талентот и...

Дознај повеќе

Mарија Антовски

Музичко училиште кое ги отвара вратите за сите дечиња кои ја сакаат музиката, при тоа вадејќи го максималниот потенцијал од секое дете поединечно…училиште каде секое дете е подеднакво вредна единка која постојано расте и се надоградува… Училиште кое ја поттикнува имагинацијата на детето и ја разгорува неговата животна страст.

Училиште кое е многу повеќе од училиште за музика… Им помага на дечињата да го восприемат светот околу нив, и нивната инволвираност во него. И има особено важно влијание во интелектуалниот и социолошкиот аспект на градење на нивната личност.

И на крајот, неколку збора за кадарот. Добрите едукатори објаснуваат и демонстрираат. Одличните – инспирираат! Токму такви има Пијано Форте!

Пијано Форте, ти благодариме што постоиш и што си дел од образовниот процес и градење на нашето дете веќе 8 години! Придобивките се неизмерни!

– Mарија Антовски