Марина Чадо

Марина Чадо

Марина Чадо – основач, професор по виолина, раководител на Одделот за гудачки инструменти и извршен директор на училиштето Марина Чадо...

Искра Паскалова Нановска

Искра Паскалова Нановска

Искра Паскалова-Нановска – менаџер на проекти и координатор на човечки ресурси Искра Паскалова-Нановска е дипломец на Институтот по социологија...

Сара Костадиновска

Сара Костадиновска

Сара Костадиновска – професор по харфа и поп- и џез-пеење По завршувањето на основното музичко образование во Скопје на Отсекот за пијано, Сара...

Иван Трајковски

Иван Трајковски

м-р Иван Трајковски – професор по пијано м-р Иван Трајковски магистрира музичка интерпретација и композиција на Отсекот за пијано при...

Теодора Фазекаш Тодоров

Теодора Фазекаш Тодоров

Теодора Фазекаш Тодоров – професор по пијано Теодора Фазекаш Тодоров е дипломец на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св.Кирил и...

Ана Ценевска

Ана Ценевска

Ана Ценевска – професор по солфеж Ана Ценевска е професор по теорија на музика и солфеж, како и хорско пеење. Дипломира во Скопје при Факултетот...

Кристина Ангелова

Кристина Ангелова

Кристина Ангелова – професор по пијано и асистент во одделот за популарни жанрови Кристина Ангелова е дипломец на Факултетот за музичка уметност...

Тереза Крцоска

Тереза Крцоска

д-р Тереза Крцоска – професор по виолина, оркестар и ран музички развој д-р Тереза Крцоска го има стекнато музичкото образование во Скопје...

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски

Љубомир Наќевски – професор по гитара и координатор на Одделот за популарни жанрови Љубомир Наќевски дипломира на Нов бугарски универзитет во...

Лука Тошев

Лука Тошев

Лука Тошев – професор по гитара По завршувањето на основното музичко образование во Битола на Отсекот за виолина, Лука Тошев својот музичка фокус...