„Пијанофорте“со своите натпреварувачи беше дел од меѓународниот натпревар за уметност, музика и театар „Charivni fantaziia“
Ана Манчева освои 1. место во Прва категорија ‒ Пијано на меѓународниот натпревар во Украина.
Ukraina