Приватното музичко училиштето „Пијанофорте“ нуди најсовремена музичка наставна програма.
Програмата на „Пијанофорте“ ја предаваат повеќе од 20 еминентни професори, квалификувани професионалци од областа на музиката, дипломирани музичари, магистри и доктори на науки. Едукативната програма во училиштето е со времетраење од 9 музичко-образовни степени. Класичниот пристап во изучувањето на инструментот овозможува високо квалитетна изведба на кој било музички стил и жанр. Нашите професори ќе ве подучат на основите како што се читање музика, соодветна техника, ритам, разбирање на музичките стилови и квалитетна музичка изведба. Најсовремена програма за подучување, во која единствениот стандард е успех-и-само-успех!
Наставната програма се одвива во текот на една учебна година, започнувајќи од 1 септември до 10 јуни (почитувајќи ги национално неработните денови и предвидениот зимски распуст) при што би се совладал еден музичко-образовен степен. Една целокупна музичка едукативна програма е составена од 72 часови.

ПРОГРАМИ

I. Целогодишна програма

 • 1.пакет – целогодишна програма 72 часа x 45 мин (2х неделно)
  (Бонус 36 часа-солфеж-1х45 мин. Неделно-преку интернет)
 • 2.пакет – целогодишна програма 36 часа x 45 мин  (1x неделно) 
 • 3.пакет – целогодишна програма 72 часа х 30мин (2х неделно за деца на возраст од 5-6години)

II. Полугодишна програма

 • 4.пакет – полугодишна програма 36 часа х 45 мин (2х неделно)
  (Бонус 18 часа-солфеж-1х45 мин. Неделно-преку интернет)

III. Групна настава

 • 5.пакет – Групна целогодишна групна настава 36 часа x 60 мин или х 90 мин зависно од бројот на учениците  (1x неделно)

IV. Воведен пакет

 • 6.пакет – пакет за почетници 4 часа x 45 мин (2х неделно)
 • 7.пакет – пакет од 8 часа х 45 мин (2-пати неделно)

 

Контактирајте нѐ на +389 78 309 692 или на  info@pianoforte.edu.mk закажете го вашиот прв музички час во приватното музичко училиште „Пијанофорте“.