Музиката како алатка за развојот на логично размислување кај најмладите.

 

Музиката влијае на логичното размислување. Едно музичко дело е како математички проблем на  кој треба да му се пријде со логичен пристап. Во изучувањето на нова композиција секогаш треба да се знае со кој чекор треба да се започне процесот и кој е чекорот што следи. Без систематично и континуирано вежбање на зададената композиција, не може да се достигне перфекција. Притоа, постојано се присутни размислувањето и анализирањето. Еден професионален пијанист кога започнува со процесот на изучување нова композиција, однапред ги знае сите потребни чекори кои логично се надоврзуваат еден на друг. Музиката самата по себе е логика и е извонредна алатка за развојот на логичното размислување кај најмладите.

Професор по виолина

Марина Чадо