Лука Тошев – професор по гитара

По завршувањето на основното музичко образование во Битола на Отсекот за виолина, Лука Тошев својот музичка фокус го насочува кон инструментот гитара. Дипломец е на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Учествува на повеќе фестивали и семинари за класична гитара во државава и надвор од неа, како и на мастер-класи во: Бугарија, Србија, Хрватска, Италија, Германија, Лондон и др. Има остварено високи резултати на повеќе натпревари. Има членувано во повеќе камерни состави и соработувал со музичари од различни музички жанрови. Со педагошка дејност се занимава од 2018 година, а од 2019 е проф. по гитара во „Пијанофорте“, под менторство на проф. Љубомир Наќевски, за набргу и самостојно да почне да образова ученици и да подучува на програми по гитара за сите возрасни категории. Наставата ја пренесува на македонски и на англиски јазик.