Информации за контакт

„Пијанофорте“ доо
ул. „Виенска“, бр.1, 1000 Скопје
телефон:
+389 2 30 66 999
070 24 74 42
078 30 96 92
070 32 36 96
е-адреса: info@pianoforte.mk
тр. с-ка: 300 000 000 783 990 – Комерцијална банка
skolo

Kаде?